[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=tymGc9PWJ5A]

I IMCDB (Internet Movie Cars Database) sin database kan du se hvilke filmer Rambler og AMC biler har vært med.

Bruk disse linkene: Biler registrert som AMC og biler registrert som Rambler


Se Bjørn Christian’s bilder fra Kenosha 2011 her: https://skydrive.live.com/?sc=photos&cid=f25b02ea8ebeec4c

 
Steve Green's samling av AMC fra 1968 til 1981 er til salgs på Tom Mack Classics

Les mer om auksjonen på Tom Mack Classics

But not that Teague, and not that Gremlin
alt

Les mer på Hemmings Auto blog

But not that Teague, and not that AMX
alt
Les mer på Hemmings Auto blog

[youtube:http://www.youtube.com/watch?v=EepJFVcTR0M]

The parking lot of the hotel where a bunch of AMC vehicles
were parked after the show this past Saturday, July 5th, 2008
in Kingston, Ontario, Canada. All sorts of them!