På siden til "The Old Car Manual Project" finnes det en gode del med salgsbrosjyrer for Rambler/AMCThe Old Car Manual Project .

Klikk på bildet for å besøke dem:

 

 

Route 66 Rambler har også et prosjekt hvor det legges ut brosjyrer, annonser og litteratur.

Adressen til prosjekter er: http://library.route66rambler.com/
Hovedsiden til Route 66 Rambler er: www.route66rambler.com