Popular Hot Rodding Magazine
har to artikler om denne bilen.
Den første finner du her
og den andre her