Steve Green's samling av AMC fra 1968 til 1981 er til salgs på Tom Mack Classics

Les mer om auksjonen på Tom Mack Classics