I IMCDB (Internet Movie Cars Database) sin database kan du se hvilke filmer Rambler og AMC biler har vært med.

Bruk disse linkene: Biler registrert som AMC og biler registrert som Rambler