På slutten av 70-tallet dukket det opp klubber for amcar interesserte rundt om i landet.
Klubber både for generell amcar interesse og merkeklubber dukket som paddehatter.

Mang en Rambler/AMC eier syntes det burde dannes en klubb for dem også.
Det skal visstnok bare ha vært 3 av nevnte eiere som syslet med seriøse planer om en slik klubb.
Disse var Bjørn Chr Breda, Bjørn Andersen og Tor Bergskau og av disse ble det Breda som tok det avgjørende iniativet.

Breda hadde i flere år drevet med å føre statistikk over Ramber/AMC eiere og med utgangspunkt i disse listene ble det i 1980 sendt invitiasjon til diverse rambler/AMC eiere. INvitasjonen oppfordret om å møte på parkeringsplassen utenfor Munch museet. Derfra skulle det kjøres kolonne til ACSN sin vårmønstring på Økern torg. Det møtte 10 biler.

I mars 1981 sender Bjørn Breda ut et 16 siders rundskriv, kalt "Rambler", hvor det opplyses om at det er dannet en klubb for Rambler/AMC-eiere. Klubbens navn: Ramber & AMC Club. Styret besto av Bjørn Chr Breda, Bjørn Andersen og Tor Bergskau. Ved vårmønstringen oppfordrers det igjen til oppmøte på samme

 sted som året før og felles avreise til Økern. Denne gang i klubbens navn. Oppmøtet ble over all forventning, over 30 biler.
I 1982 ble Bjørn Andersen klubbens første kasserer og i februar 1982 innkreves for første gang medlemskontingent, den var på 100 kr. 

Det ble også tildelt medlemsnummer etter fortløpende innbetaling.
I april -82 var det 52 medlemmer som hadde mottatt klubbens flotte nylagde medlemskort. 
 
  

Bjørn Andersen's Rambler får æren av å prege klubbens logo. 
Denne American var en av Norges første virkelig show restaurerte Ramblere.
Logoen ble tegnet av Jan Erik Eide.
I 1992 ble det startet diskusjon om nytt emblem.
En del ville ha et litt mer nøytralt emblem for klubben.
Det ble en lang prossess med å finne et verdig emblem, men det var klart i 1996.
Den nye logoen ble laget på en gammel PC i 1995 av Frode Wingeng og brukes fortsatt.

 
 
 
 
Etter en knall start på klubben, stagnerte det i 1983. Medlemmene hørte ikke noe fra klubben og ansvarsfordelingen i styret var noe uklart. Medlemskontigent ble heller ikke inndrevet i 1983.  Til tross for at det ikke ble innkrevd kontingent, ble det avholdt et treff 26-27 august, på Leirsanden. 35 biler stilte opp.

I 1984 tok Bjørn Andersen iniativ til klubbens nye giv. Styret ble omorganisert, det ble oppnevnt en formannstilling, som ble besatt av Andersen. I kraft av denne stillingen kunne han ta hovedansvaret for det organisatoriske arbeidet. Andersen's samober Anne Lise Engen overtok kasserer stillingen. Det ble satt dristige målsetninger mht. klubb blad, aktivitetsnivå og tilbud. Kontingent ble satt til kr 50,- for 1984.
Bjørn Chr Breda ble RACN's første president.

Ato Strato, som hadde vesentlig betydning for klubbens utvikling, kom også med på dette tidspunkt. Ato hadde aldri eid en Rambler, men ønsket spenning og utfordring og arbeidet med RACN var nok midt i blinken for ham. Blandt det vell av ideeer som Ato bidro med kan nevnes: Ramcard prosjektet, medlem i fokus og selve navnet RAMCARD.
1984 ble et godt år for RACN, med et medlemstall på ca 120.

Etter løftet i 1984 ble det i 1985 utarbeidet vedtekter for klubben. Arne Hyggen hadde hovedarbeidet med å forfatte vedtektene som ble vedtatt på klubbens første generalforsamling i 1986.
I 1987 måtte vedtektene redigeres etter at Chrysler kjøpte AMC. Oppkjøpet var en sørgelig melding i 1987, men det ga også inspirasjon til å drive klubben videre slik at våre biler ikke bli glemt.

 RAMCARD så dagens lys i 1984, første nr Sept-Okt, var på 18 sider.
Ato og Anne Lise var selve redaskjonen.
I mange år stod klubben selv for trykking og oppsett av bladet.
Siden har RAMCARD gjennomgått en gradvis teknisk utvikling.
I 2002 ble internett tatt ibruk med egen hjemmeside på www.racn.net (etter initativ av undertegnede).

 
 
 
 


 
Litt om klubbens treff aktiviteter:
I 1981 arrangeres det første klubb treffet, som fant sted på Hamar, og bør som det første forsøk absolutt kunne betegnes som en suksess. Etter den gode responsen har det blitt treff hvert år. Fra 1982 ble treffene avholdt på Leira, som et hovedtreff og avviklet på sensommeren. Klubben brukte Leira helt frem til 1994, deretter ble ble det Tyriheim, som fortsatt er plassen for høsttreffet.
Enkelte år har det også vært arrangert et vårtreff, som har vært på forskjellige steder.
Fra 1988 og i noen år var det et samarbeid med andre klubber på Østlandet om et felles Østlandstreff.
Fra 1992 til 1997 var det felles vårtreff sammen med den svenske Rambler/AMC klubben .
I 2000 ble høsttreffet avviklet i forbindelse med Millenium meet i Trondheim.
Klubbens 20års jubileum ble feiret i 2002 på Tyriheim, samtidig ble 100 år med Rambler markert. I 2004 arrangerte vi for første gang Euromeet (tidligere SARS Euromeet), som er et samarbeid mellom RACN, the Swedish AMC/Rambler Society (SARS) og AMC Club Finland (AMCCF).
2007 er klubben 25 år og vi arrangerer igjen Euromeet på Tyriheim.
RACN har også deltatt på AMCAR felles forum, noe som senere ble til Østlandets forum og ved flere anledinger hatt egne stand i forbindelse med Motorforum. Det har også vært markeringer av klubben ved Oslomønstringen og andre større treff.
 De siste årene har klubben og våre biler gjort seg bemerket på dragracestripa, hvor det har blitt gode resultater i NM og cup.
Vi arrangerer også cruising til forskjellige destinasjoner.


Skrevet av: Lennart Nordhus, (Webmaster)
14.06.2007

Kilder:
Diverse Ramcard
(bla nr1, "leder" av Bjørn Andersen og nr 69, "litt om klubbens historie" av Frode Wingeng)