Bilen er presentert i
Popular Hot Rodding Magazine,

du kan lese om den her