Av Bjørn Breda.

Ikke alltid leser jeg Norsk Motorveteran, men i siste nummer leste jeg en notis om Warszawa import og festet meg ved opplysningen om importøren Kolberg, Caspary A/S, og det faktum at innsender hadde importstatistikk over alle biler importert til Norge.
Jeg sporet opp innsenderen og tok kontakt.  Det gjelder å være på rett sted til rett tid.

 

Statistikk RAMBLER i Norge
Import ved 
Kolberg, Caspary A/S

 1955

 5

 Rambler, Nash og Hudson 
 1956

 3

 
 1957

 5

 
 1958

 4

 Rambler
 1959

 1

 
 1960

 39

 
 1961

 138

 
 1962

 202

 

 

     American   Classic
 Rebel 
 Ambassador  Marlin   Javelin
1963 

 238

 3

 232

 3

   
1964

 201

 48

 125

 3

   
1965

 190

 73

 114

 3

   
1966 

 141

 51

 87

 3

 1

 
1967

 136

 59

 73

 4

   
1968

 77

 18

 49

 5

 

 5

1969

 34

 8

 25

   

 1

Statistikk fra Kolberg, Caspary A/S ved Aas – tatt vare på av Knut Bergmyr som overtok statistikkarbeidet i 1969; i henhold til samtale med Knut Bergmyr 20. nov. 2007 og Bjørn C. Breda.

Kort kommentar: Tallene bekrefter mine opplysninger om Ramblere I Norge på 80-tallet-Få modeller fra slutten av 50- begynnelsen av 60 tallet (bilsalget frigitt 1960) og vesentlig flere American fra 1964 da den kom i ny innpakning -16 ganger’n i økt salg.
Ambassadorsalget er høyere enn antatt – særlig ’63 og ’64 salget forbauser:
Hvor er disse bilene? Kun én eksisterer i dag (AH’s 1963).
En 1964 Ambassador er eksportert; det er kjent – dette var en NATO-bil – NATOpersonell var gode kunder hos K,C A/S.
Bergmyr skal sette opp en oversikt over hvilke forhandlere som fikk Ambassador; det vil gi opplysninger som kan følges opp lokalt.
Likeledes forbauser Classic salget i ’63 til ’66, til sammen 558 biler, fordi dette var en dyr bil, men klart mer populær enn American og da særlig som drosje rundt om i Norge;derfor det høye salget.
Fra 1967 synker salget og K,C A/S sluttet med bilsalg rundt 1970.

Bjørn C. Breda,20. november 2007